TOPLANTI SALONU

Hoş geldiniz;

Salon Kullanma Talimatı
  • Kurum dışı;Bilimsel etkinlik, toplum yararı düşünülen organizasyonlarda veya kişiler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile tesisler belirlenen sürelerde ücretsiz olarak kullanılabilinir.
  • Üniversite Yönetim Kurulu; Tesislerin ücretlerinde ve kullanım haklarında değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.
  • Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.
  • Üniversitemiz yerleşkesi  E Blok üçüncü katta bulunan 15 kişi kapasiteli Toplantı Salonu kullanımı ihtiyaçlarınız için Talep formlarının eksiksiz doldurularak Başkanlığımıza gönderilmesi  gerekmektedir. Salonların kullanımı konusunda  gerekli bilgiler ‘’Salon Kullanma Talimatları’’nda yer almaktadır.