Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları İlanı

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI İLANI

Kısmi Zamanlı Öğrenci başvuruları; Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin istenen belgeleri 17/10/2019 - 25/10/2019 saat 17.00’a kadar ilgili birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar

(1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını karşılayan kişilere öncelik verilmek koşuluyla, aşağıdaki gerekleri sağlayan öğrenciler, Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalıştırılabilirler;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitede bir programa kayıtlı olmak,
 3. Hazırlık sınıfı öğrencileri ve dönem uzatanlar hariç, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
 4. Daha önce kısmı öğrenci olup da sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi SKS Daire Başkanlığı tarafından feshedilmemiş olmak,
 5. Ölüm aylığı, nafaka, yetim maaşı, şehit ve engelli aylığı dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
 6. Kısmi zamanlı öğrenciliğe başvurduğu ve çalışmaya devam ettiği sürece kayıt dondurmamış olmak,
 7. Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
 8. Disiplin cezası almamış olmak,
 9. Birinci sınıflar ve hazırlık sınıfı öğrencileri hariç, ön lisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için not ortalaması en az 2.50 olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Başvuruda bulunan öğrencilerden istenen belgeler;

 1. Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunun (Ek 2) eksiksiz doldurulması. Eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmaz.
 2. Öğrenci Belgesi,
 3. Başvuruda bulunan öğrencinin annesi, babası ve kendisinin SGK’da kaydı olup olmadığına dair belge,
 4. Birinci derece yakınlarından şehit veya gazi olan varsa, şehitlik veya gazilik belgesi,
 5. Engelli olan öğrencilerin, engelli olduğunu gösteren sağlık raporu,
 6. Deprem, sel gibi afetlerden zarar görenlerin bu durumunu kanıtlayan belge sunması gerekmektedir.
 7. Not döküm belgesi (transkript)

     

(3) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak için sadece tek bir Birime başvurulabilir.

NOT: Daha detaylı bilgi ve formlar için üniversitemiz web sayfası mevzuat kısmında yayımlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi ve eklerini inceleyebilirsiniz. 

S/N

ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YAPACAK BİRİM

İŞİN ADI

ALINACAK KİŞİ SAYISI

BAŞVURU YAPILACAK YER

BAŞVURU ŞARTLARI

BİR KİŞİ İÇİN EN FAZLA AYLIK ÇALIŞMA SAATİ

1

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Destek

Personeli

3 Kişi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Spor özgeçmişine, Bilgisayar (Word-Exel) bilgisine,  hafta sonları ve akşam saatlerinde çalışabilme özelliklerine sahip olmak.

60 Saat

2

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Hizmetleri

 

1 Kişi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Windows ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi, Office uygulamalarını kullanabilen, yazılım konusunda gelişime açık olmak.

60 Saat

3

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane Hizmetleri

 

2 Kişi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Raf düzeni ve okuyucu hizmetlerini yapabilecek, diksiyonu düzgün, iletişim becerisine sahip, Bilgisayar (Word-Excel) kullanabilen, akşam saatlerinde çalışabilecek özelliklere sahip olmak

60 Saat