• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Duyurusu

İzmir Bakırçay Üniversitesi ‘’Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge’’ gereğince, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında, Üniversitemizde öğrenim gören maddi imkânları yeterli olmayan ve başarılı 100 (yüz) öğrencimize ücretsiz yemek bursu verilecektir.

Bursa başvurmak isteyen öğrencilerimizin 25 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurarak, aşağıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı’nın E Blok 1. Katta bulunan ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Yemek Bursu Başvuru Formu için tıklayınız.

İstenen Belgeler

 • Anne, baba ve çalışan kardeşlerin gelir belgesi (kamu ya da özel sektörde çalışanlar için onaylı maaş bordrosu, emekliler için maaş durumunu belirten belge, serbest meslek sahipleri için vergi levhası fotokopisi)
 • Öğrenci olan kardeş(ler)i varsa, kardeş(ler)ine ait öğrenim belgeleri,
 • Ücretsiz yemek bursuna başvuran öğrencinin, sosyal güvenlik kaydı bulunmadığına dair belge.
 • Not döküm belgesi (transkript)

 

Öğrencilerimizin bu yardımdan faydalanabilmeleri için;

 • Birinci öğretimde öğrenim gören, ön lisans veya lisans öğrencisi olmaları,
 • Normal eğitim-öğrenim süresi içinde öğrenim görmeleri,
 • Yardıma muhtaç olmaları,
 • Genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması (Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz için genel not ortalaması 2,00-3,00 arasında kabul edilir.),
 • Disiplin cezası almamış olmaları,
 • Dörtten fazla başarısız dersi olmaması,
 • Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir yarıyıl veya bir öğretim yılı kaybı olmaması,
 • Yetim, nafaka aylığı dışında bir gelire sahip olmaması,
 • Asgari ücretli bir işte çalışmaması,

 

Yemek yardımından doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, koşul ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir:

 • Milli sporcu olduğunu belgeleyenler,
 • Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunanlar,
 • Anne, baba veya kardeşinin şehit yahut gazi olduğunu belgelendirenler,
 • Yetiştirme yurdunda kalanlar,
 • Üniversitemiz adına uluslararası başarı elde edenler. (Bu öğrencilerin seçim şekil ve şartları SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Rektör onayı ile belirlenir.)

Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı gerekli hallerde öğrencileri mülakata çağırabilecek, bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge için tıklayınız.